Published On: joi, aug. 23rd, 2018

Sesiune de depunere a proiectelor de auxiliare didactice in vederea aprobarii/avizarii (22-31 august 2018)

In perioada 22-31 august 2018, se desfasoara o noua sesiune de depunere a proiectelor de auxiliare didactice in vederea aprobarii/avizarii de catre Ministerul Educatiei Nationale (MEN)/Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE).

Potrivit reglementarilor in vigoare, MEN, prin CNEE, efectueaza verificarea criteriilor de conformitate si propune pentru aprobare, anual, in doua sesiuni, lista auxiliarelor didactice disponibile pentru utilizarea in sistemul de invatamânt preuniversitar. Durata maxima pentru derularea procesului de avizare/aprobare este de 30 de zile de la incheierea perioadei prevazute pentru depunerea solicitarilor.

Solicitantul aprobarii sau al avizului pentru auxiliare didactice poate fi autor, editor, producator, comerciant/furnizor autorizat sau alta institutie recunoscuta ce are ca obiect de activitate invatamântul/educatia/formarea si colaboreaza cu cadre didactice si specialisti in domeniul caruia ii este destinat auxiliarul didactic.

Auxiliarele didactice supuse aprobarii/avizarii trebuie sa vizeze in mod explicit formarea competentelor generale si/sau a celor specifice ale elevilor si sa corespunda cerintelor curriculumului national si programelor pentru olimpiadele scolare aprobate prin ordin de ministru, aflate in vigoare.

Auxiliarele didactice depuse trebuie, de asemenea, sa specifice nivelul (de ex.: grupa/clasa /vârsta/formatiunea de studiu careia i se adreseaza etc.) si sa se adreseze in mod explicit tipurilor de activitati didactice (de ex.: activitati remediale, activitati pentru elevi cu cerinte educationale speciale, activitati pentru elevi capabili de performanta etc.), altor activitati care vizeaza dezvoltarea competentelor-cheie, multi/pluridisciplinare, transdisciplinare etc.

Potrivit cadrului normativ aprobat de MEN in 2017, auxiliarele didactice sunt materiale-suport elaborate in sprijinul profesorilor si al elevilor, pentru implementarea adecvata si eficienta a curriculumului national. Aceasta categorie de auxiliare poate include: culegeri de texte/cântece, culegeri de exercitii/probleme, culegeri de teste/itemi de evaluare, pachete de fise de activitate independenta, caiete de munca/activitate independenta etc., care pot fi prezentate in format tiparit si/sau in format electronic/digital.

Lista completa a auxiliarelor didactice aprobate in noua formula de evaluare si avizare (ordinul de ministru nr. 5.062/2017) este publicata pe site-ul www.rocnee.eu, sectiunea Auxiliare didactice.

Comentarii

comentariu

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>