Published On: vin, feb. 26th, 2021

Comunicat de presa

 

 

Data 26.02.2021

COMUNICAT DE PRESA

Finalizarea proiectului „CONSTRUIRE SERVICE AUTO, SPĂLĂTORIE AUTO ȘI BIROURI”

S.C. COM-ETA S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „CONSTRUIRE SERVICE AUTO, SPĂLĂTORIE AUTO ȘI BIROURI”, cod MySMIS 113468, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară: 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investiţii: 2.1.A – “ Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Obiectivele proiectului au vizat:
Obiectiv general:

Creşterea competitivităţii microîntreprinderii COM-ETA SRL prin diversificarea activităţii acesteia prin înfiinţarea si operaţionalizarea unui service auto cu spălătorie auto şi spaţiu birouri;
Obiective specifice:
Exploatarea economică a ideilor noi/ tehnologiilor inovative prin elaborarea unui proiect realist, de calitate, sustenabil, concordant cu documentele strategice relevante;
Diversificarea activităţii microîntreprinderii COM-ETA SRL prin investiţii în active corporale ce susţin înfiinţarea şi operaţionalizarea investiţiei “CONSTRUIRE SERVICE AUTO, SPALATORIE AUTO SI BIROURI”;
Asigurarea sustenabilităţii investiţiei prin monitorizarea progresului şi a durabilităţii proiectului.
Prin implementarea proiectului s-au obținut următoarele rezultate

                          – Crearea si menținerea locurilor de muncă (crearea a 9 noi locuri de muncă prin implementarea proiectului și menținerea celor 3 locuri de muncă existente la rubrica număr mediu de angajați în situațiile financiare la data de 31.12.2016 precum și a locurilor de muncă nou create;
                          – Construirea unei noi unități de prestare a serviciilor de mecanică și spălătorie auto în Municipiul Brăila;
                          – Crearea și diversificarea de servicii la nivelul pieței locale prin implementarea proiectului de “CONSTRUIRE SERVICE AUTO, SPALATORIE AUTO SI BIROURI”.

Valoarea totală a proiectului este de 1.909.542,24 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 759.734,29 lei.
Impactul investiției la nivelul localității/regiunii constă în crearea a 9 noi locuri de muncă, dar și în creșterea calității serviciilor de reparații și întreținere auto, prin investiții în echipamente moderne ce înglobează tehnologii noi în domeniu.
Informaţii suplimentare se pot obţine la: adresa sediului societății, din Municipiul Brăila, Str. B-dul Dorobanţilor nr. 35, Bloc B3, Scara 1, Ap. 6, judeţul Brăila, cod poştal 810517, România, e-mail: email: com_eta@yahoo.com sau la tel: 0747904478.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului

Comentarii

comentariu

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>